• RSS
  • Wersja tekstowa
26.10.2022

Budżet inspekcji na Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Bez głosu sprzeciwu członkowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przegłosowali projekt dochodów i wydatków Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku.

KOP 25.10.2022
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy to jedyny punkt obrad Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 25 października 2022 roku. Referująca tę część projektu Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że specyfika dochodów urzędu powoduje, iż niezwykle trudno jest je zaplanować.

– Opieramy się przede wszystkim na doświadczeniach urzędu z lat poprzednich, na przeprowadzanych analizach należności i wykonania planu w okresie ostatnich kilku lat – wyjaśniała szefowa PIP.

Poseł Janusz Śniadek, koreferujący projekt dochodów i wydatków Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku, podkreślił w swoim wystąpieniu zasadność wszelkich planowanych przez urząd wydatków i zwrócił się do członków Komisji o pozytywną opinię. Po przegłosowaniu poseł Janusz Śniadek został wskazany jako referent przedstawiający sejmowej Komisji Finansów Publicznych stanowisko Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.