Odznaczenia przed świętem kolejarzy

Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając wziął udział w gali wręczenia odznaczeń z okazji Święta Kolejarza, zorganizowanej 19 listopada br. w stołecznym Teatrze Ateneum przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych.

img/12_080_01.jpg

Odczytał list okolicznościowy od głównego inspektora pracy. Iwona Hickiewicz podkreśliła w nim, że Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP to dla Państwowej Inspekcji Pracy niezwykle cenny partner, kontynuator długoletnich tradycji kolejarskiego ruchu zawodowego. Współpraca z federacją jest dla PIP jednym z gwarantów skuteczności działań służących umacnianiu praworządności w stosunkach pracy w branży kolejowej. Szefowa inspekcji pracy pogratulowała osobom wyróżnionym Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Ochrony Pracy. Leszek Zając wręczył je: Jolancie Niewiadomskiej i Andrzejowi Broniszewskiemu z Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie.

img/12_080_02.jpg