Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz uczestniczyła w czwartek 11 października w Nadzwyczajnym Jubileuszowym Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie. Zjazd odbywał się z okazji 10 lat działalności Izby – samorządu zawodowego zrzeszającego inżynierów budownictwa i nadającego uprawnienia w zakresie projektowania oraz wykonawstwa.

img/12_070_1.jpg

- Dziesięcioletni okres funkcjonowania samorządu gospodarczego potwierdził, że dobrze służymy społeczeństwu i staliśmy się  nieodłącznym elementem państwa obywatelskiego - powiedział podczas uroczystości Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z okazji jubileuszu Izby odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla budownictwa nadał prezydent Bronisław Komorowski. Z kolei Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa nagrodę za wkład w rozwój budownictwa w Polsce.

„Zjazd wzywa wszystkich członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa do twórczego i odpowiedzialnego uprawiania zawodu dla dobra Polski i Polaków” – napisano w rezolucji przyjętej na zakończenie spotkania.