• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

O budownictwie na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta

O budownictwie na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński gościł 21 marca br. prezesów wielkich firm budowlanych - sygnatariuszy podpisanej w sierpniu ub. r. „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”. W spotkaniu uczestniczyli główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając i członek Rady Ochrony Pracy, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski.

../img/news-11_008-01.jpg

Olgierd Dziekoński zapewnił, że prezydent deklaruje pełne poparcie dla działań na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie. Tym samym zaakcentował aprobatę głowy państwa dla wspieranej przez Państwową Inspekcję Pracy inicjatywy szefów przedsiębiorstw budowlanych, która sprowadza się do zjednoczenia wysiłków w celu zahamowania wypadkowości przy pracy poprzez wymianę dobrych praktyk, ujednolicenie podejścia do zagadnień bezpieczeństwa oraz oddziaływanie na sferę podwykonawców: średnich i drobnych firm budowlanych, gdzie wypadkowość jest największa.

Podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta sygnatariusze „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” przyjęli dwa dokumenty, określające standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców.