• RSS
  • Wersja tekstowa
12.05.2015 Artykuł archiwalny

Konferencja o zagrożeniach przy pracach ziemnych

„Ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy obsłudze maszyn do robót ziemnych” - pod takim tytułem Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zorganizował konferencję podczas odbywających się w Poznaniu od 6 do 9 maja 2015 r. Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ. Poświęcona była problematyce zagrożeń występujących przy pracach ziemnych.

 

wwwDSC0097
 

Konferencję zorganizowano w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013-2020 przy współudziale pracodawców zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Uroczystego otwarcia dokonała Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, która przedstawiła główne idee ochrony pracy w ramach działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy, zaprezentowała działania kontrolne i prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

 

wwwDSC0006
 

Mirosław Mitkowski z firmy BUDIMEX S.A. przedstawił procedury zapobiegania wypadkom przy obsłudze maszyn budowlanych, a także omówił kwalifikacje pracowników do obsługi maszyn i urządzeń wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zwrócił uwagę na konieczność dokładnej weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje pod kątem ich autentyczności. Eugeniusz Radniecki, przedstawiciel firmy SKANSKA S.A. zaprezentował bezpieczne praktyki podczas wykonywania wykopów ziemnych oraz nowe metody wygradzania stref niebezpiecznych. Romuald Liszkowski, starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu omówił typowe wypadki przy pracy w budownictwie występujące przy pracach ziemnych.

W kolejnej części konferencji Monika Falkowska - Korek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu zaprezentowała zasady ustalania i podwyższania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, natomiast Joanna Jerzycka z Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS przedstawiła zagadnienia związane z dofinansowaniem płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ostatniej części konferencji ratownik medyczny Mirosław Warzybok zaprezentował zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy.

xxx

Podczas gali wręczania Nagród Gospodarczych Prezydenta RP na targach w Poznaniu Bronisław Komorowski na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy uhonorował nagrodą za obecność na rynku globalnym Grupę Kapitałową Inglot. Spółka jest jedną z największych polskich marek kosmetycznych. Jej produkty są dostępne w prawie 70 krajach na 6 kontynentach.