• RSS
  • Wersja tekstowa
01.06.2015 Artykuł archiwalny

Podsumowano kampanię o bezpieczeństwie pracy

W Karsach koło Ożarowa 26 maja 2015 r. odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca kampanię „16 zasad chroniących życie”. Gościem honorowym konferencji była Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 

wwwIMG0617
 

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Grupę Ożarów S.A, należącą do koncernu CRH, we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Projektem objęto 55 pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających łącznie ok. 1300 osób. Na potrzeby kampanii przygotowano pakiety szkoleniowe, zawierające materiały multimedialne, alerty bezpieczeństwa, zawierające opisy wypadków oraz wytyczne w zakresie bezpieczeństwa pracy, opracowane na podstawie analizowanych zdarzeń.

Podczas konferencji prezes zarządu dyrektor generalny Grupy Ożarów S.A  Andrzej Ptak pogratulował kooperantom, którzy wspólnie podjęli projekt zainicjowany przez Państwową Inspekcję Pracy i zachowują wysoki poziom bezpieczeństwa pracy w swoich firmach.

 

wwwIMG0539
 

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz zwróciła uwagę, że działania Państwowej Inspekcji Pracy koncentrują się nie tylko na prowadzeniu kontroli i karaniu za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, ale również na przedsięwzięciach prewencyjnych i promocyjnych. Podkreśliła, że każda z kampanii prowadzonych przez Grupę Ożarów S.A wiąże się ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa pracy.

Mark Lowry, przedstawiciel zarządu CRH powiedział, że bezpieczeństwo jest priorytetem działalności koncernu, a wdrożenie wszystkich 16 zasad bezpieczeństwa pozwoli wyeliminować wypadki i zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracującym, w tym również w podmiotach podwykonawczych.

 

wwwIMG0558
 

Okręgowy inspektor pracy w Kielcach Janusz Czyż podziękował uczestnikom kampanii za podjęcie się tego ważnego przedsięwzięcia w dziedzinie prewencji. Podkreślił, że przedstawione zasady chroniące życie formułują przejrzyste i konkretne wymagania, które zapewniają wewnętrzną spójność działania w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.