• RSS
  • Wersja tekstowa
16.03.2017 Artykuł archiwalny

Wizyta bp. Piotra Jareckiego

Na zaproszenie głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia 15 marca 2017 r. gościł w Głównym Inspektoracie Pracy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki. Rozmawiano o współpracy z Kościołem w służbie dla dobra człowieka w środowisku pracy, realizowanej na co dzień przez przedstawicieli duchowieństwa i inspektorów pracy.

 

wwwDSC07782w1
 

Podkreślono znaczenie pełnionej przez Państwową Inspekcję Pracy misji służenia człowiekowi i jego godności, tożsamej z nauką Kościoła. Rozwijana przez inspekcję kultura pracy jest bowiem tym, co Kościół nazywa godnością i podmiotowością pracy. Wypełniając swoje ustawowe zadania inspekcja pracy kieruje się przesłaniem św. Jana Pawła II, widniejącym na sztandarze urzędu: „Ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek”.

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć zaprosił bp. Piotra Jareckiego do wygłoszenia wykładu dla kierowników poszczególnych jednostek urzędu na temat społecznej roli Kościoła w działaniach na rzecz poszanowania praw pracowniczych.

W spotkaniu z dostojnym gościem wzięli udział: były główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając oraz zastępca dyrektora Gabinetu GIP Katarzyna Klepczyńska.