• RSS
  • Wersja tekstowa
25.04.2017 Artykuł archiwalny

Spotkanie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego

W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 20 kwietnia 2017 r. odbyła się wspólna narada kierownictw Państwowej Inspekcji Pracy i Związku Rzemiosła Polskiego pod przewodnictwem Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy i Jerzego Bartnika, prezesa ZRP. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i ocena efektów dotychczasowego współdziałania oraz wyznaczenie perspektyw współpracy w sferze ochrony pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

wwwDSC5721
 

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy izb rzemieślniczych oraz okręgowi inspektorzy pracy i dyrektorzy departamentów GIP. Przedstawiono analizy wyników  kontroli: przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, wypłacania minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia, legalności zatrudnienia, wypadkowości wśród pracowników młodocianych. Zaprezentowane zostały rezultaty działań prewencyjnych PIP na rzecz budowania świadomej kultury pracy, zorganizowanej według zasad zgodnych z prawem i bezpiecznymi warunkami pracy. Dzielono się doświadczeniami z wspólnie zrealizowanych przez okręgowe inspektoraty pracy i izby rzemieślnicze kampanii, konkursów i programów edukacyjnych, w których uczestniczyły przedsiębiorstwa i zakłady rzemieślnicze.

 

wwwDSC5674
 

Liderzy organizacji rzemiosła i reprezentanci PIP mówili o wdrażaniu dobrych praktyk podczas przeprowadzonych wspólnie działań prewencyjnych, w tym programów: „Poznaj swoje prawa pracy”, „Stres w pracy”, „Zdobądź Dyplom PIP”. Zwrócono uwagę na znikomy udział rzemieślników w sztandarowym konkursie PIP „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” i to działanie partnerzy zobowiązali się mocno wspierać w przyszłości.

 

wwwDSC5766