25.04.2018 Artykuł archiwalny

Na targach SAWO 2018

W Poznaniu od 24 do 26 kwietnia 2018 r. odbyła  się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. W uroczystym otwarciu imprezy wzięli udział: Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy oraz Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu.

wwwDSC0105

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym targom była zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przy współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną III konferencja panelowa Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, poświęcona ograniczaniu zagrożeń zawodowych w przemyśle spożywczym.

wwwDSC0014

Przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek podkreślił w swoim wystąpieniu podczas konferencji znaczenie działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy na rzecz bezpieczeństwa pracowników. Zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa odczytał list skierowany do uczestników spotkania przez głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka. Głos zabrali także Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu oraz Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

wwwDSC0020

Część merytoryczną konferencji podzielono na trzy panele. Pierwszy, przygotowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, dotyczył bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn i urządzeń. Tematem wystąpień Krzysztofa Twardowskiego, starszego inspektora pracy – głównego specjalisty była specyfika zagrożeń w przetwórstwie przemysłowym na przykładzie przemysłu owocowo-warzywnego i mięsnego oraz rola oceny ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy. Z kolei Arkadiusz Majchrzak, starszy inspektor pracy – specjalista, przedstawił wymagania bezpieczeństwa, minimalne i zasadnicze, maszyn i urządzeń, a Robert Głowski, starszy inspektor pracy zaprezentował studium wypadków przy pracy w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

Panel drugi, przygotowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, dotyczył wymagań higieniczno-sanitarnych i czynników szkodliwych dla zdrowia, natomiast panel trzeci, przygotowany przez Urząd Dozoru Technicznego, poświęcony był urządzeniom podlegającym dozorowi technicznemu.

wwwDSC0164

Tradycyjnie Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował na targach stoisko, w którym inspektorzy pracy udzielali porad prawnych i technicznych, a także rozdawali wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy materiały informacyjno-promocyjne.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner222263
 • banner221865
 • banner175199
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098