11.09.2018 Artykuł archiwalny

Wizyta duńskiej delegacji

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 6 września 2018 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy z delegacją Duńskiego Urzędu Środowiska Pracy (DWEA).

Spotkanie było efektem realizacji porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy obydwoma urzędami w ubiegłym roku w Kopenhadze. Trzyosobowej delegacji duńskiej przewodniczyła Vibe Westh, zastępca dyrektora generalnego DWEA.

wwwIMG4515

Witając duńskich gości, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wyraził zadowolenie z możliwości spotkania i wymiany doświadczeń w dziedzinach interesujących obie strony. Podkreślił, że przestrzeganie wymogów prawa przez pracodawców delegujących pracowników za granicę może ulec poprawie, jeśli będą oni wiedzieli o bliskiej współpracy urzędów inspekcyjnych z obu krajów: wysyłającego i przyjmującego.

wwwIMG4508

Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki przedstawił założenia strategii „Pierwszej kontroli pracodawców”, wdrożonej przez PIP w marcu 2016 roku. Omówił wyniki jej realizacji w roku ubiegłym, zasady doboru pracodawców do kontroli i wnioski inspektorów pracy.

wwwIMG4512

Karolina Główczyńska-Woelke, kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP omówiła podstawy prawne badania wypadków przez inspektorów pracy, definicję i rodzaje tego typu zdarzeń, zasady kontroli powypadkowych, statystyki wypadków z ostatnich trzech lat, w tym wśród zagranicznych pracowników w Polsce w roku bieżącym.

Tematykę wypadków podjęła także w swojej prezentacji dyrektor inspekcji duńskiej Vibe Westh ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń na terenie Danii z udziałem obywateli polskich. Wskaźnik wypadkowości wśród pracowników z Polski jest niższy niż dla ogółu pracujących w Danii. Na prośbę strony polskiej DWEA ma sprawdzić prawne możliwości przekazania PIP bliższych informacji na temat firm, których pracownicy ulegli wypadkom.

Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Zbigniew Kowalczyk przybliżył gościom poszczególne formy działań prewencyjnych i promocyjnych PIP. Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski omówił natomiast zagadnienie delegowania pracowników w świetle uregulowań krajowych, zadania i działania PIP w tym obszarze oraz tegoroczną współpracę obu inspekcji dotyczącą delegowania pracowników. Wyjaśnił również mechanizm pozyskiwania informacji celem przekazania odpowiedzi służbom zagranicznym. Przy tej okazji przedstawiciele duńskiej inspekcji pracy wyrazili podziękowanie za terminowe przesyłanie pomocnych danych.

Rozmawiano również na temat obowiązkowych informacji, jakie przedsiębiorcy powinni przekazywać inspekcji w powiadomieniu o delegowaniu pracowników. Goście omówili nowelizację duńskich przepisów o delegowaniu pracowników, zgodnie z którą niedopełnienie przez zagranicznych przedsiębiorców obowiązku zgłoszenia wykonywania prac w Danii do Rejestru Zagranicznych Usługodawców zagrożone jest od lipca br. wysokimi karami.

W spotkaniu udział wzięli: Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu GIP, Marta Chodorowska, kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP oraz Teresa Jastrzębska, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222