25.09.2018 Artykuł archiwalny

ROP o nadużywaniu umów zlecenia

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP 25 września 2018 r. wzięli udział w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Rada przyjęła stanowisko w sprawie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przedstawiciele PIP na posiedzeniu ROP
 

Członkowie Rady docenili działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ograniczenia stosowania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu. Pozytywnie oceniono kontrole prowadzone w związku z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenie jak i kampanie informacyjne prowadzone przez PIP. Podkreślili także konieczność podjęcia prac legislacyjnych nad zmianami w przepisach, które zwiększą uprawnienia inspektorów pracy w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

Uczestnicy posiedzenia ROP
 

W trakcie posiedzenia przedstawiciele CIOP-Państwowy Instytut Badawczy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawili referaty na temat Kompleksowej oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społeczny
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner221865
 • banner222263
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222