Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła kolejny numer telefonu, pod którym pracownicy z Ukrainy mogą uzyskać informacje i porady dotyczące warunków zatrudnia na terytorium Polski. Obywatele Ukrainy otrzymają informacje w zakresie legalności zatrudnienia w ojczystym języku.