Przydatne telefony oraz adresy stron internetowych
dla obcokrajowców podejmujących pracę w Polsce.

 

Infolinia dla migrantów: 22 490 20 44 ( pn - pt w godzinach 9-17)

Pod tym numerem migranci mogą usyskać informacje dotyczące mi. in. warunków pobytu i pracy Polsce.
Informacje udzielane są w językach: angielskim. arabskim, francuskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim.

Portal informacyjny dla migrantów: www.migrant.info.pl

Informacje Eures o warunkach życia i pracy w państwach członkowskich EU/EOG.

 

Warunki zatrudnienia pracowników wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skierowanych do pracy na czas określony przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej [pdf]
 

Terms of employment of employees conducting work on the territory of the Republic of Poland posted to work for fixed period of time by an employer having a seat within the territory of a European Union Member State. [pdf]

 

 

Beschäftigungsbedingungen für Arbeit auf dem Gebiet Polens leistende Arbeitnehmer, die zur Arbeit auf bestimmte Zeit von einem Arbeitgeber mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union geschickt wurden. [pdf]

Les conditions d’emploi a durée déterminée, sur le territoire de la République de Pologne, des salariés dont le siege de l’employeur se trouve dans un autre pays de l’Union Européenne. [pdf]

   

Условия найма и труда работников, выполняющих работу на территории Республики Польша, направленных на работу на определенный срок работодателем с местонахождением в стране, являющейся членом Европейского Союза [pdf]

Wydawnictwo jest efektem współpracy PIP z „Pracowniczą Siecią Morza Bałtyckiego” („Baltic Sea Labour Network” BSLN).

>>>  Informacja
Strona zoptymalizowana do IE 9.0  |  © Państwowa Inspekcja Pracy 2013