UWAGA
Zamieszczone poniżej filmy lub prezentacje
w pełnej wersji na nośnikach CD lub DVD można nabyć
w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, tel. 071 3710409
>>> [OS PIP]
 

FILMY


Fragment filmu  "Zagrożenia wypadkowe i zawodowe w zakładzie obróbki drewna” [mpg - 4,7 MB]

Format DVD. Produkcja: Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.


Fragment filmu "Podstawowe zagrożenia przy obróbce drewna" [wmv - 7,44 MB]

Produkcja: Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.


Film "BHP w przemysłowej fermie tuczu trzody chlewnej" [wmv - 39 MB]

Produkcja: Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.

 


Film "BHP przy obsłudze ciągników, maszyn oraz narzędzi rolniczych" [mpg - 114 MB]

Produkcja: Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.

 


PREZENTACJE

Jeżeli nie posiadacie Państwo zainstalowanego programu MS PowerPoint,
to do przeglądania zamieszczonych poniżej prezentacji konieczne jest
zainstalowanie w komputerze bezpłatnego programu PowerPoint Viewer

>>>> Tu do pobrania PowerPoint Viewer 2003


"Dlaczego azbest jest groźny?" 

- prezentacja multimedialna, produkcja: GIP, OIP Opole [pps - 2,51 MB]
 


„Zagrożenia wypadkowe w rolnictwie”

- prezentacja multimedialna, produkcja: GIP [pps-64,1 MB]


 

 


Strona zoptymalizowana do IE 9.0  |  © Państwowa Inspekcja Pracy 2013