Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy promieniowaniu jonizującym

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1968/s/20/122

  • Wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/131/913