01.01.2014 Artykuł archiwalny

Nieprawidłowości w kierowaniu do pracy za granicą

WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Kontrola inspektora pracy w agencji pośrednictwa pracy wykazała, że przedsiębiorca nie przestrzega przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Agencja współpracowała z 9 pracodawcami na terenie Norwegii. Pośredniczyła w przekazaniu do pracy w Norwegii (głównie w ogrodnictwie) 254 osób. W czasie kontroli przedstawiono przykładowe umowy z pracodawcą zagranicznym, które podpisują kandydaci do pracy za granicą.

Inspektor pracy stwierdził m.in., że agencja w 2013 r., kierując do pracy osoby, nie wyszczególniała precyzyjnie w umowach pośrednictwa pracy, zawieranych pomiędzy spółką, a osobami skierowanymi, kosztów poniesionych na dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie lub tłumaczenie dokumentów. Podawano jedynie orientacyjny zakres kosztów – od 425 do 850 złotych, w zależności od czasu trwania umowy. Ponadto spółka do ogólnych kwot wymienionych w umowach doliczała podatek VAT, nie precyzując jego wysokości. Inspektor stwierdził także, że spółka nie poinformowała marszałka województwa o zmianie adresu siedziby firmy.

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami inspektor skierował do sądu wniosek o ukaranie członka zarządu spółki. O ustaleniach kontroli poinformowano marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner218245