• RSS
  • Wersja tekstowa

Pod inspektorską lupą (archiwum 2012)


  • Kandydat do pracy nie ma płci

    Agencja zatrudnienia z R. naruszyła przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, określając w ogłoszeniu o pracę płeć kandydatów – stwierdził Okręgowy Inspektorat Pracy w Katow...

  • Inspektor wstrzymał prace

    Liczne nieprawidłowości ujawnił inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, który przeprowadził kontrolę u przedsiębiorcy prowadzącego budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w B. Pracowało tu 11 pracowników n...

  • Wysoko bez asekuracji

    Prace remontowe związane z wymianą więźby dachowej na budynku w K. wykonywało dwóch pracowników. Jak stwierdził inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, pracodawca nie zapewnił osobom pracującym indywidualnych or...

1234567 »