• RSS
  • Wersja tekstowa
26.02.2019 Artykuł archiwalny

Bezpieczne praktyki uczniów i studentów

W warszawskiej siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej 25 lutego 2019 r. z udziałem Dariusza Mińkowskiego, zastępcy głównego inspektora pracy odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniu szesnastej edycji programu „Bezpieczne praktyki i środowisko”.

Głównym celem programu jest przygotowanie młodzieży i studentów kierunków technicznych do odbycia bezpiecznych praktyk i staży zawodowych, a tym samym przygotowanie młodych kadr technicznych do wykonywania zawodu technika i inżyniera. Programem ma być objętych ponad 4000 młodych ludzi z dwudziestu miast.

Przemawia prezes NOT

Doceniając inicjatywę i jej walory dotyczące propagowania bezpiecznych warunków pracy Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, skierował do Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, list w którym podkreślił, że projekt „Bezpieczne Praktyki i Środowisko” wypełnia niezmiernie ważną przestrzeń zapewniającą młodemu człowiekowi dobre przygotowanie zawodowe. Umożliwia poznanie zasad bezpiecznej pracy, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń oraz respektowanie przepisów prawa.

Uczestnicy spotkania w siedzibie NOT
 

Oprócz Państwowej Inspekcji Pracy partnerami programu są m.in. ZUS, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Powiatowe Urzędy Pracy i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.