Powstanie Oddział PIP w Grudziądzu

1 lipca 2019 roku Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza oraz Ryszard Barwik, prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego podpisali porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia Oddziału PIP OIP w Bydgoszczy z siedzibą w Grudziądzu. 

Podpisanie porozumienia


Po podpisaniu porozumienia

Nowy oddział Państwowej Inspekcji Pracy będzie zlokalizowany przy ulicy Waryńskiego 2 w Grudziądzu.

Uczestnicy uroczystości
 

W podpisaniu porozumienia uczestniczyła poseł Ewa Kozanecka, a także przedstawiciele kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy: Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Iwona Hadacz, Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń GIP oraz Zbigniew Studziński, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy. Społeczność Grudziądza reprezentowali Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, Łukasz Kowarowski, przewodniczący Rady Miasta Grudziądza, przedstawiciele władz lokalnych, partnerzy społeczni i instytucjonalni oraz pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

Przemawia Wiesław Łyszczek
 

- Cieszę się, że współpraca między prezydentem Grudziądza a Państwową Inspekcją Pracy układa się bardzo dobrze. Nasi pracownicy służyć będą fachowymi poradami. Wszystko po to, by dbać o warunki pracy w przedsiębiorstwach na terenie Grudziądza - mówił Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

Utworzenie nowego oddziału PIP stworzy lepsze warunki do kontroli i nadzór nad warunkami pracy i przestrzegania przepisów prawa pracy. Warunki lokalowe pozwolą także na uruchomienie punktu udzielania porad i szkoleń dla pracodawców i pracowników.

Przemawia Maciej Glamowski
 

- W mieście mamy zarejestrowanych ponad 5 tysięcy przedsiębiorców i ponad 20 tysięcy pracowników. Ten oddział ma służyć właśnie im – podkreślił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy swoje oddziały ma także w Toruniu i Włocławku.