Na obradach Rady Dialogu Społecznego

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski 17 grudnia 2020 r. wziął udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzonym w formie wideokonferencji. Obradom przewodniczył wicepremier Jarosław Gowin.

IMG8735edited

Uczestnicy obrad zapoznali się z informacją Ministerstwa Zdrowia na temat działań podejmowanych w związku z pandemią COVID-19. Przedstawił ją minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyjęli również kilka uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego oraz zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura RDS na lata najbliższe lata.