Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.10.2021

Seminarium o bezpieczeństwie w budownictwie

Aktualne problemy bhp w budownictwie były 20 października 2021 r. tematem seminarium zorganizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

wwwIMG95341

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, pracodawców, stowarzyszeń i organizacji działających w budownictwie, inspektorzy pracy, a także studenci budownictwa. W wygłaszanych referatach prelegenci poruszali zagadnienia m.in. zagrożeń w budownictwie wysokościowym, wypadkowości na placach budów, wymagań w stosunku do środków ochrony indywidualnej, planowania i organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem dobrych praktyk.

wwwIMG9562

W seminarium wziął udział zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, który odczytał list do uczestników spotkania od Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy. Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy podkreśliła w nim, że dla PIP sektor budownictwa jest bardzo ważny z uwagi na dużą liczbę zatrudnionych, utrzymujące się problemy z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i zbyt dużo rejestrowanych zdarzeń wypadkowych.

wwwIMG9547

Kontrole przestrzegania przepisów bhp w zakładach budowlanych umieszczane są w corocznych planach działania Państwowej Inspekcji Pracy. Ukierunkowane są na te rodzaje prac, które charakteryzują się wyjątkowo dużą liczbą stwierdzonych podczas wcześniejszych kontroli nieprawidłowości lub nasileniem zdarzeń wypadkowych. Oprócz ukierunkowanych kontroli inspekcja pracy kładzie szczególny nacisk na przygotowywanie i realizowanie inicjatyw prewencyjno-promocyjnych w tym sektorze.

- Będziemy dokładać wszelkich starań, by wspierać systemowe działania naszych partnerów zarówno branżowych, społecznych jak i instytucjonalnych w zakresie budowania wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa pracy, czego dobrym przykładem jest inicjatywa Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie – stwierdziła w liście Katarzyna Łażewska-Hrycko. Zapewniła przy tym, że niezależnie od zmieniającej się w ostatnim czasie sytuacji epidemicznej, zawirowań gospodarczych, czy uwarunkowań społecznych i przyjmowanych rozwiązań legislacyjnych inspekcja pracy konsekwentnie i z oddaniem będzie wypełniała misję ochrony pracy.

wwwIMG9532

Gospodarzem spotkania był dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, współgospodarzem – okręgowy inspektor pracy w Warszawie Andrzej Cegła.