• RSS
  • Wersja tekstowa
14.07.2022

Obradowała Rada Dialogu Społecznego

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 14 lipca 2022 r. w Warszawie. Partnerzy społeczni i przedstawiciele rządu rozmawiali m.in. na temat założeń projektu budżetu państwa oraz propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023.

W obradach uczestniczyli m.in. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Obrady RDS
 

Partnerzy społeczni zapoznali się z informacją rządu na temat kierunków zmian w polityce klimatycznej i energetycznej, wynikających z agresji Rosji na Ukrainę, a także z informacją na temat stanu wdrożenia Krajowego Planu Odbudowy i pozostałych programów europejskich.

Debatowano również na temat założeń projektu budżetu państwa i propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.