Wizyta przedstawicieli Ambasady Malezji w GIP

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wraz z zastępcą GIP Dariuszem Mińkowskim i współpracownikami przyjęła 2 września w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy Ambasador Malezji w Polsce Dato' Chitra Devi Ramiah oraz towarzyszącą jej delegację.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko z Ambasador Malezji w Polsce Dato' Chitra Devi Ramiah

W swoim wystąpieniu powitalnym Katarzyna Łażewska-Hrycko przedstawiła najważniejsze informacje na temat Urzędu i jego zadań oraz wyraziła gotowość Państwowej Inspekcji Pracy do angażowania się w inicjatywy międzynarodowe na rzecz bezpiecznej i godnej pracy.

Ambasador Malezji w Polsce Dato' Chitra Devi Ramiah wraz z delegacją towarzyszącą

Celem spotkania, zorganizowanego na prośbę strony malezyjskiej, było zapoznanie gości z wybranymi uregulowaniami polskiego prawa pracy, takimi jak nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, czy dodatki do wynagrodzeń. Zaprezentował je obszernie Zastępca Głównego Pracy Dariusz Mińkowski.

Wizyta przedstawicieli Ambasady Malezji w GIP

W spotkaniu uczestniczyli również: Ewa Dośla, Dyrektor Gabinetu GIP, Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego, Dariusz Górski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia i Bartosz Kopeć, Wicedyrektor Departamentu Prawnego oraz tłumacz Teresa Jastrzębska, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wraz z zastępcą GIP Dariuszem Mińkowskim i współpracownikami

Goście wyrazili swoją wdzięczność za dotychczasową współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, w szczególności za możliwość uzyskiwania merytorycznych wyjaśnień dotyczących przepisów polskiego prawa pracy. Uzgodniono kontynuowanie kontaktów w trybie roboczym.