• RSS
  • Wersja tekstowa
23.03.2015 Artykuł archiwalny

Wizyta norweskich związkowców

W Głównym Inspektoracie Pracy 19 marca br. gościli przedstawiciele norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych UNIO, przebywający w Polsce z wizytą studyjną na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Spotkali się z głównym inspektorem pracy Iwoną Hickiewicz i kierownictwem departamentów GIP.

 

wwwIMG7630
 

Wizyta w Głównym Inspektoracie Pracy, w której uczestniczyli również przedstawiciele OPZZ, miała charakter roboczy. Norweska delegacja zapoznała się ze strukturą organizacyjną, zakresem zadań oraz działalnością kontrolną i prewencyjną Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas dyskusji związkowcy wyrazili zainteresowanie zasadami wyznaczania priorytetów działań PIP, współpracą z innymi organami nadzoru i kontroli oraz problematyką umów cywilnoprawnych funkcjonujących na polskim rynku pracy.

 

wwwIMG7610
 

UNIO jest drugą co do wielkości konfederacją związkową w Norwegii, zrzeszającą około 320 000 członków. Konfederację tworzy 12 oddziałów krajowych skupionych wokół określonych grup zawodowych sektora administracji publicznej. UNIO promuje nowe kierunki polityki rynku pracy w ramach współpracy trójstronnej między pracownikami, pracodawcami i przedstawicielami władz oraz wspiera równouprawnienie kobiet i mężczyzn zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.