• RSS
  • Wersja tekstowa
13.04.2017 Artykuł archiwalny

Na Radzie Dialogu Społecznego

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć 13 kwietnia 2017 r. wziął udział w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Warszawie. Przewodnim tematem obrad było stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 

wwwIMG1256
 

Przypomniano, że od połowy zeszłego roku stosowanie prawa pracy i klauzul społecznych w zamówieniach publicznych jest obowiązkowe. Nowe obowiązki organizatorów postępowań reguluje m.in. dodany w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych art. 29 ust. 3a. Zgodnie z nim, w sytuacji gdy przedmiot zamówienia stanowią usługi lub roboty budowlane, konieczne jest wymaganie od wykonawców lub podwykonawców zatrudniania osób na umowę o pracę, o ile wskazane przez zamawiającego czynności polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Jak się okazuje, ciągle problemem jest weryfikowanie zatrudnienia na etatach wykonawców zamówień. Eksperci krytykują stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych w tej sprawie, które zakazuje żądania przez urzędników list pracowników zatrudnionych na etatach.

 

wwwIMG1275
 

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć podkreślił w czasie obrad, że w wyniku interpretacji GIODO możliwość przeprowadzenia kontroli wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych jest utrudniona, aczkolwiek jako praktyk podjął odpowiednie działania w zakresie prowadzenia kontroli w oparciu o ustawę o PIP i Kodeks pracy.

Poinformował, że od 1 lutego br. do 10 marca inspektorzy pracy przeprowadzili 17 kontroli u wykonawców zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane. Skontrolowane podmioty zatrudniały 2194 osoby w tym 1821 na podstawie stosunku pracy. Nieprawidłowości polegające na zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy ujawniono u 1 wykonawcy i 1 podwykonawcy zamówienia publicznego i dotyczyły one 4 umów.

 

wwwIMG1240
 

Zdaniem przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Henryki Bochniarz, wyniki kontroli PIP wskazują na przestrzeganie nowych przepisów nakazujących zatrudnienie na etatach w sektorze usług i budownictwa.