05.10.2017

O bhp w przyszłości

Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy był gościem I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, które odbyło się 4 i 5 października 2017 r. w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania było „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”.

 

wwwIMG2254
 

Organizatorem forum było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Celem, jaki przyświecał organizatorom, było zainicjowanie dyskusji na temat współczesnej służby bhp jej problemów oraz wyzwań. Jak powiedziała Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP – w obecnych czasach przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym wymaga już nie tylko  rozumienia procesów obserwowanych na rynku pracy, ale także możliwości przewidywania kierunku dalszych zmian.

 

wwwIMG2213
 

Dariusz Mińkowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy na co dzień doświadcza tego, jak prawo pracy jest wyprzedzane przez technologie, materiały, środki produkcji, czy wirtualne środowisko pracy. Tymczasem inspekcja nie może pozostać bierna i musi reagować na wszelkie zagrożenia, by zminimalizować ich negatywne skutki. Dlatego w przypadkach braku prawnych rozwiązań dotyczących nowych technologii inspektorzy stosują inne środki oddziaływania na pracodawców m.in.: popularyzację dobrych praktyk, programy prewencyjne.

W ocenie Dariusza Mińkowskiego, musi minąć jakiś czas, by można było ocenić rzeczywisty wpływ na zdrowie pracowników, środowisko pracy nowych technologii, czy materiałów. Przykładem może być azbest, którym świat zachwycił się w XX wieku, a potem trzeba było go eliminować ze względu na zagrożenia jakie stwarzał. Dlatego konieczna jest stała współpraca ze światem nauki, dzięki której można poznać rzeczywiste skutki stosowania nowych materiałów i opracować bezpieczne metody ich stosowania i środki ochronne, minimalizujące ich negatywne oddziaływanie.

Prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w swoim wystąpieniu wskazała, że wpływ na bezpieczeństwo pracy w najbliższej przyszłości będą miały m.in. postępująca robotyzacja, stres w środowisku pracy a nawet stosowanie sztucznych farmakologicznych środków zwiększających wydajność pracowników, podnoszących ich koncentrację. Z badań CIOP wynika, że już obecnie 13 proc. młodych pracowników budowlanych zażywa w pracy substancje psychoaktywne.

Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru technicznego zauważył, że duży wpływ na bezpieczeństwo pracowników w przyszłości będzie miało odpowiednie zabezpieczenie wirtualnych systemów sterujących maszynami czy ciągani technologicznymi. Zaatakowane przez cyberprzestępców systemy sterowania mogą być przyczyną wielkich awarii i katastrof.

 
 • banner178526
 • banner120701
 • banner120717
 • banner158645
 • banner178527
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner117082
 • banner155205
 • banner155206
 • banner153622
 • banner172098