09.11.2017

Poselska akceptacja dla projektu budżetu

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 8 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W obradach uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski i dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

wwwIMG2753
 

Opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w sprawie projektu budżetu PIP przedstawił poseł Janusz Śniadek, stwierdzając, że jest ona pozytywna. Poseł nawiązał także do stanowiska Rady Ochrony Pracy, która równie przychylnie odniosła się do planu finansowego PIP. Podkreślił, że projekt budżetu inspekcji pracy został opracowany w sposób uzasadniony zakresem jej działalności. Podstawę do pozytywnej opinii stanowią również raporty NIK z wykonania budżetu inspekcji w poprzednich latach, potwierdzające celowość wydatków oraz oszczędne i gospodarne ich realizowanie zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych.

- Środki zaplanowane na 2018 rok wyrównują wysokość wydatków do poziomu niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania i wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Pracy – powiedział Janusz Śniadek przypominając, że w wyniku działania ustaw okołobudżetowych z planu na rok bieżący zdjęto inspekcji ponad 9 mln zł, co niesłychanie utrudniło funkcjonowanie urzędu.

 

wwwIMG2709
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu PIP na 2018 r. był także poseł koreferent Artur Gierada. Komisja Finansów nie wniosła uwag do opinii Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.
 • banner178526
 • banner177694
 • banner120717
 • banner158645
 • banner120701
 • banner111644
 • banner175199
 • banner155205
 • banner117082
 • banner155206
 • banner153622
 • banner172098