• RSS
  • Wersja tekstowa
23.11.2017 Artykuł archiwalny

O umowach terminowych w Poznaniu

Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy wziął udział w konferencji zorganizowanej 17 listopada 2017 r. w Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem spotkania były praktyczne i prawne aspekty umów terminowych.

Organizatorami konferencji, pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Głównego Inspektora Pracy był Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu.

Wystąpienie D. Mińkowski
 

Otwierający konferencję prof. dr hab. Andrzej Lesicki, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz prof. dr hab. Roman Budzinowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji  UAM zwrócili uwagę na wartości  płynące ze związków nauki z praktyką w zakresie działań służących ochronie praw pracowniczych. Z kolei  Stanisława Ziółkowska, okręgowy Inspektor pracy w Poznaniu w swoim wystąpieniu podkreśliła, że obecna  konferencja poświęcona umowom terminowym  jest drugą z kolei konferencją z cyklu „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”. Pierwszą zorganizowano 27 października 2016 r.

Uczestnicy konferencji
 

Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie dr hab. Anny Musiały z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która omówiła aktualne stan prawny w zakresie zawierania umów terminowych. Z kolei prof. dr hab. Ewa Łętowska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku w swoim wystąpieniu „Mitologia umowy – kolejny raz” zwróciła uwagę na istniejące mity na temat swobody kontraktowania umów, w tym również umów o pracę. Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska z Katedry Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawiła socjologiczno-filozoficzne perspektywy umów terminowych. Z kolei prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego temat swojego wystąpienia ujął w formie pytania „Zatrudnienie na czas określony czy okresowe zapotrzebowanie na pracę?”   Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy przedstawił wnioski z działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących umów terminowych po wprowadzonych zmianach przepisów prawa pracy. 

Uczestnicy konferencji
 

W drugiej części konferencji zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, w którym wzięli także udział Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, Krystyna Wasilewska, kierownik sekcji prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz dr Karol Łapiński, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Moderatorem panelu dyskusyjnego był Tomasz Gajdziński, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu.  Wśród uczestników konferencji poza przedstawicielami nauki, Państwowej Inspekcji Pracy, obecni byli posłowie na Sejm RP dr Jan Mosiński i dr Tadeusz Dziuba, a także przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego, stowarzyszeń naukowo-technicznych i studenci.