07.02.2018 Artykuł archiwalny

Niebezpieczna praca drwala

Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej w dniu 6 lutego 2018 r. przyjęła informacje dotyczące planu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. oraz przestrzegania bezpieczeństwa w Zakładach Usług Leśnych. Przedstawili je Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli także zastępcy głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa i Andrzej Kwaliński oraz Lidia Szmit, dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki i Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu GIP.

Przedstawiciele GIP na posiedzeniu sejmowej komisji
 

Zgodnie z przekazanymi posłom informacjami w 2018 r. inspekcja przeprowadzi około 72 tysięcy kontroli. Inspektorzy sprawdzą m.in. prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych we wszystkich sekcjach gospodarki, w tym w przedsiębiorstwach budowlanych, branży gastronomicznej i hotelarskiej, w agencjach ochrony osób i mienia. Kontynuowane będą na dużą skalę kontrole wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej za pracę na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Inspektorzy duży nacisk położą kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców i przestrzeganie czasu pracy kierowców.

Wiesław Łyszczek potwierdził kontynuację strategii pierwszej kontroli w mikroprzedsiębiorstwach, małych i  średnich zakładach pracy.

- Zgodnie z założeniami autora strategii Romana Giedrojcia, mojego poprzednika, pierwsza kontrola ma głównie charakter prewencyjny, a nie sankcyjny. Jest formą kompleksowego audytu i instruktażu. Cel strategii to przekonanie pracodawcy, że organizowanie pracy zgodnie z przepisami jest jego szczególnie ważnym obowiązkiem, a niestosowanie prawa ­wyborem obarczonym określonymi skutkami - stwierdził Wiesław Łyszczek.

Wiesław Łyszczek i Jakub Chojnicki prezentują materiał PIP
 

Jakub Chojnicki prezentując materiał dotyczący przestrzegania przepisów bhp w zakładach Usług Leśnych zwrócił uwagę, że pracownicy zatrudnieni przy pozyskiwaniu drewna są obok pracowników branży budowlanej najbardziej narażeni na utratę życia i zdrowia w pracy. Z danych PIP wynika, że w latach 2014 – 2016 w wypadkach przy pracy życie straciło 45 osób. Najczęstszym wydarzeniem, wskutek którego dochodzi do wypadku, jest uderzenie spadającym pniem drzewa lub gałęzią, na skutek prowadzenia ścinki lub usuwania drzewa zawieszonego bez zachowania wymogów bezpieczeństwa. To wydarzenie było przyczyną 80% śmiertelnych wypadków w 2016 r. i 90% ciężkich.

Do organów PIP docierają informacje o zdarzeniach wypadkowych, w których poszkodowani wykonywali pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Wśród tych umów tylko umowa – zlecenie wiąże się z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy. Po otrzymaniu informacji o wypadku konieczne jest zatem sprawdzenie przesłanek zastosowanej formy świadczenia pracy. Czasami nie jest to możliwe przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, które rozpoczęte – muszą zostać zakończone. Coraz częściej zdarza się, że wskutek interwencji inspektora pracy i za zgodą poszkodowanego lub członka jego rodziny, dochodzi do zmiany rodzaju umowy, której zawarcie podyktowane było wyłącznie chęcią obniżenia kosztów pracy, a rzutuje bezpośrednio na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Pomimo działań rokrocznie podejmowanych przez inspektorów pracy stan bezpieczeństwa i warunków pracy w polskim leśnictwie wciąż należy uważać za niezadowalający. W zakładach wykonujących prace leśne nadal utrzymuje się wysoki poziom zagrożeń zawodowych i wypadkowych, czego dowodem są wypadki przy pracy, także liczba osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę oraz liczba diagnozowanych chorób zawodowych.

Kontrole przedsiębiorstw działających w sektorze leśnictwa i pozyskania drewna są kontynuowane.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222