23.03.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja prasowa w ministerstwie pracy

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek na konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 22 marca 2018 r. przedstawił wyniki kontroli ograniczenia handlu w niedziele 11 i 18 marca. Gospodarzem spotkania z dziennikarzami była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

wwwIMG32691

Szef PIP poinformował, że 18 marca 2018 r., w drugą niedzielę objętą zakazem handlu, inspektorzy pracy skontrolowali ok. 2 tys. placówek, które były otwarte tego dnia. Kontrole prowadzone były w sklepach wytypowanych wg własnego rozeznania inspekcji, a także w reakcji na sygnały zgłoszone na infolinie funkcjonujące we wszystkich 16 okręgowych inspektoratach pracy.

Na telefony dyżurne w okręgowych inspektoratach wpłynęło 416 zgłoszeń (w niedzielę 11 marca br. takich zgłoszeń było 341). Większość z nich nie znalazła potwierdzenia, bo pracę wykonywali sami właściciele lub ich najbliższa rodzina, bądź też zakaz handlu w niedzielę nie dotyczył zgłoszonych placówek.

wwwIMG3305

- W większości skontrolowanych placówek handlowych przestrzegano obowiązujących przepisów ustawy o ograniczeniu handlu oraz o wykonywaniu czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Sklepy wielkopowierzchniowe były zamknięte, w małych sklepach klientów z reguły obsługiwali właściciele tych placówek - osobiście lub przy pomocy członków rodziny – powiedział Wiesław Łyszczek.

Łącznie w obie niedziele, tj. 11 i 18 marca br., inspektorzy pracy sprawdzili  ponad 12 tys. placówek handlowych, stwierdzając, że ok. 60% z nich było zamkniętych. Kontroli poddanych zostało ponad 5 tys. otwartych placówek. Ustalono, że 147 spośród tych sklepów otwarto wbrew prawu.

W związku ze złamaniem zakazu handlu inspektorzy PIP nałożyli 54 mandaty karne, skierowali do sądu 38 wniosków o ukaranie, a w 55 przypadkach zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. W działania kontrolne i sprawdzające podczas każdej z dwóch niedziel zaangażowanych było ok. 600 inspektorów pracy.

wwwIMG3258

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że temat ograniczenia handlu w niedziele jest ważny i ciągle budzi emocje. Za wcześnie jednak na podsumowania – na razie można jedynie mówić o bieżących skutkach ustawy.

- W mojej ocenie jest lepiej niż można było się spodziewać. Odsetek naruszeń ustawy okazał się niewielki. Wiele z zapowiadanych wcześniej pomysłów na obejście zakazu handlu okazało się tylko papierowymi, w praktyce nie zaistniały – stwierdziła minister rodziny.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed zwrócił uwagę, że z pierwszych sondaży wynika iż 53 proc. Polaków jest zadowolonych z ograniczenia handlu w niedziele. Dane przedstawione przez PIP ocenił jako bardzo dobre, jeśli chodzi o skalę naruszeń. Dodał, że praktycznie dotyczą one niewielkiej ilości sklepów.

Zapowiedział, że 5 kwietnia odbędzie się spotkanie z organizacjami pracodawców oraz związków zawodowych.

- Zapoznamy się po tym pierwszym okresie z uwagami, które są do nas zgłaszane. Będziemy je wyjaśniać i zastanawiać się, co w tym zakresie zrobić. Tych uwag nie jest dużo - podkreślił Stanisław Szwed.

Uczestniczący w konferencji poseł Janusz Śniadek, który przewodniczył sejmowej podkomisji zajmującej się ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele, stwierdził, że skala naruszeń i obecność nieuczciwych handlowców nie jest duża.

 - Sądzę, że to rozwiązanie będzie dobrze przyjęte, ale dopiero za jakiś czas będzie można robić miarodajne sondaże, jak społeczeństwo przyjęło tę regulację" – ocenił poseł.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245