22.05.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Szczecinie

W Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 21 maja 2018 r. odbyła się konferencja poświęcona obchodom jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.

www2.wicewojewoda

W imieniu gospodarzy: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gości przywitał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

www3.zastepca.gip

Część merytoryczną wystąpień zainaugurował zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa, który przedstawił rys historyczny Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej rolę w systemie ochrony pracy. Podsumował także dotychczasową współpracę PIP z organami administracji rządowej i samorządami terytorialnymi.

www4.oip

Uwarunkowania lokalne w zakresie problematyki ochrony pracy, współpracę z organami administracji zespolonej i samorządami terytorialnymi oraz praktyczne aspekty wymiany informacji omówił okręgowy inspektor pracy w Szczecinie Konrad Pachciarek.

www1.-stol-prezydialny-DSC0271

W dalszej części konferencji tematykę współpracy z Państwową Inspekcją Pracy przybliżyli w swoich wystąpieniach: zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Wojewódzkim Justyna Borzym, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Przewoda oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Dorota Tyszkiewicz-Janik.

www6.goscie

Konferencję swoją obecnością uświetnili: przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Stefania Biernat, dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie Jarosław Staniszewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji Marek Jasztal, komendant placówki Straży Granicznej w Szczecinie Maciej Jędrzejowski, zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jacek Staśkiewicz, komendant Straży Miejskiej w Szczecinie Leon Gajewski, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Zbigniew Zalewski, I zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Sylwia Jarosławska, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Łukasz Lendner, zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Jackiewicz, dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Szczecinie Szczepan Relski, zachodniopomorski wojewódzki lekarz weterynarii Maciej Prost, zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Andrzej Miluch, zachodniopomorski wojewódzki inspektor transportu drogowego Bartłomiej Budzisz, zachodniopomorski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Ryszard Kabat, zachodniopomorski wojewódzki inspektor inspekcji handlowej Dorota Bieszczad, zastępca dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie Andrzej Witkowski, przedstawiciele wojewódzkich struktur central związkowych  organizacji pracodawców. Na konferencję licznie przybyli przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz współpracujących z OIP w Szczecinie powiatowych urzędów pracy, szkół, stowarzyszeń i organizacji.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła Joanna Maksymowicz-Raczyńska - szczecińska altowiolistka i wokalistka, stypendystka prestiżowego Instytutu Henryego Manciniego w Los Angeles. Artystka wykonała dwie części Suity Jana Sebastiana Bacha.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222