06.06.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa we Wrocławiu

30 maja 2018 r. w sali im. Romana Giedrojcia w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyła się konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu wspólnie z wojewodą dolnośląskim oraz starostą powiatu wrocławskiego. Honorowym patronatem konferencję objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

wwwwroclaw02

Wystąpienia wprowadzające wygłosili: Andrzej Kwaliński - zastępca głównego inspektora pracy, Paweł Hreniak - wojewoda dolnośląski, Roman Potocki - starosta wrocławski - przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Małgorzata Łagocka - okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu.

wwwwroclaw05

Ciekawym punktem konferencji były referaty wygłoszone przez Włodzimierza Suleję - profesora nauk humanistycznych oraz nadinspektora pracy Barbarę Serafinowską na temat budowania praworządności w stosunkach pracy oraz ujednolicania praw pracowniczych w odzyskanej niepodległej Polsce.

wwwwroclaw07

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat współdziałania organów administracji państwowej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony pracy i lokalnych problemów rynku pracy. Moderatorem była Lilla Jaroń – wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, uczestnikami zaś członkowie Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy we Wrocławiu: Katarzyna Stępień – Idzikowska reprezentująca Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Marek Woron – kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Marek Pasztetnik – prezes Zachodniej Izby Gospodarczej, Kazimierz Kimso - przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, Andrzej Otręba – przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego i jednocześnie przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, dr Jarosław Tomczyk – dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu, Piotr Burtowski – dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu oraz gospodarz konferencji - Małgorzata Łagocka.

wwwwroclaw08

Konferencja była okazją do wręczenia przez Andrzeja Kwalińskiego - zastępcy głównego inspektora pracy Kazimierzowi Sobierajskiemu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, a także złożenia przez okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu podziękowań dla wyróżniających się w działalności na rzecz ochrony pracy na terenie województwa dolnośląskiego.

wwwwroclaw01

W konferencji wzięło udział ponad 130 osób, w tym przedstawiciele urzędów państwowych, samorządu terytorialnego, służb mundurowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, służb bhp, społecznej inspekcji pracy oraz pracodawców i pracowników z terenu województwa dolnośląskiego.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245