18.10.2018 Artykuł archiwalny

Bhp w biurze na plakacie

W siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 17 października 2018 r. otwarto pokonkursową wystawę na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy w biurze. W trakcie spotkania nagrodzono laureatów konkursu. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy i Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

Uroczyste przecięcie wstęgi otwierajace wystawę plakatu
 

Konkurs na plakat o tematyce bhp CIOP – PIB zorganizował po raz 27. Profesor Danuta Koradecka, dyrektor instytutu zwróciła uwagę, że nadszedł czas, aby głośno mówić o tym, iż nieodpowiednie warunki pracy w biurze mogą prowadzić do nadmiernego przeciążenia organizmu, a w konsekwencji do osłabienia sprawności intelektualnej i fizycznej.

 - Praca biurowa, z pozoru bezpieczniejsza, silnie wpływa jednak na życie, zdrowie i jakość życia pracowników. Prace zgłoszone na konkurs zwracają na to uwagę odbiorców - powiedziała prof. D. Koradecka.

Dariusz Mińkowski podkreślił, że plakaty poświęcone bhp w biurze będą wykorzystane w kampaniach promocyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez PIP. Inspekcja pracy wykorzystuje różne formy zwracania uwagi na zagrożenia w miejscach pracy, także tych z pozoru bezpieczniejszych.

 - Jak pokazuje inspekcyjna praktyka, pracownicy biurowi także ulegają wypadkom przy pracy i o ich bezpieczeństwo i warunki pracy trzeba dbać - dodał zastępca głównego inspektora pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z patronów honorowych konkursu.

Jury pod przewodnictwem profesora Władysława Pluty oceniło 137 projektów plakatów. Po naradzie i głosowaniu przyznało 3 nagrody główne i 5 równorzędnych wyróżnień. Laureatką pierwszej nagrody została Róża Szczucka, autorka plakatu pt. „Korpo? o, thanks”.

Plakat za który jury przyznało I Nagrodę
 

Każdej edycji konkursu na plakat towarzyszy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. W tym roku prace dzieci poświęcone były tematowi „Moje bezpieczne miejsce nauki”. Jury przyznało najmłodszym uczestnikom konkursu 6 nagród głównych i 12 wyróżnień.

Dariusz Mińkowski wręcza nagrodę za wyróżnioną pracę dziecięcą
 

W otwarciu wystawy wzięli udział przedstawiciele resortu pracy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, inspekcji sanitarnej oraz reprezentanci partnerów społecznych.

Laureaci konkursu CIOP na plakat bhp
 
 • banner193271
 • banner120701
 • banner111644
 • banner178526
 • banner158645
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098
 • banner186222