Dodano: 8 września 2023
0:49 minut
Uczestnicy posiedzenia RDS

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 8 września 2023 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z informacją  Ministerstwa Finansów na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców przedstawili swoje stanowiska  na temat omawianych projektów ustaw.

Strona związkowa wiele uwag poświęciła proponowanym mechanizmom przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w sektorze finansów publicznych. Zdaniem związkowców strona rządowa zaproponowała mało czytelne rozwiązania, które nie gwarantują wszystkim pracownikom sfery budżetowej podwyżki wynagrodzeń o zakładane 12,3 proc.

Przedstawiciele pracodawców w swoich stanowiskach koncentrowali się na problemach związanych z wysokością planowanego deficytu budżetowego oraz wpływami z podatków VAT i CIT.