Dodano: 29 sierpnia 2023
2:20 minut
Kierownictwo PIP na posiedzeniu ROP
Kierownictwo PIP na posiedzeniu ROP

29 sierpnia 2023 r. Rada Ochrony Pracy bez głosu sprzeciwu przyjęła sprawozdanie z działalności PIP za 2022 rok i rekomendowała Sejmowi jego przyjęcie. Członkowie Rady wysoko ocenili efekty pracy inspektorów i realizację zadań.

W posiedzeniu ROP zorganizowanym w trybie zdalnym Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali zastępcy Głównego Inspektora Pracy: Małgorzata Dziemińska, Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski, a także Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy i Artur Sobota, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowali materiał „Edukacja w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia jako podstawa budowania kultury bezpieczeństwa (z uwzględnieniem okresu wczesnoszkolnego)”.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że blisko 30% wypadków dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników w pierwszym roku pracy.

– Zatem ogromną rolę w ograniczaniu wypadków związanych z zatrudnieniem powinno odgrywać kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Takie działanie przynosi największe efekty, gdy rozpoczyna się je możliwie jak najwcześniej. Z tego właśnie powodu Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży – podkreślał Jarosław Leśniewski.

 

Kampania „Legitna praca”

W trosce o młodych pracowników Państwowa Inspekcja Pracy zaczęła w 2022 roku ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Legitna praca”. Jej adresatami są przede wszystkim uczniowie, studenci i młodzi pracownicy, a także pracodawcy, którzy zatrudniają młodych pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy – przy udziale instytucji partnerskich cieszących się społecznym szacunkiem – za pomocą różnych narzędzi dociera z wiedzą o zasadach bezpiecznej i higienicznej pracy do ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i są na samym początku drogi zawodowej.

 

„Legitna praca” w liczbach

Działania związane z kampanią informacyjno-edukacyjną „Legitna praca” prowadzone były również w okręgowych inspektoratach pracy. W 2022 roku w całym kraju zorganizowano 472 szkolenia, w trakcie których przeszkolono 25 688 osób, w tym m.in. 21 738 uczniów, 2398 studentów, 987 nauczycieli, 416 młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, 76 pracowników, 42 pracodawców. Przeprowadzono również 201 działań związanych z popularyzacją tematyki kampanii „Legitna praca”, którymi objęto 11 994 osoby, w tym m.in. 6513 studentów, 3072 uczniów oraz 502 pracowników, 287 pracodawców i 250 nauczycieli.

 

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Dopełnieniem działań Państwowej Inspekcji Pracy jest organizowany od 2013 roku ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych  „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy oraz popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa wśród młodych ludzi.