Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego były wykonywane w celu zapewnienia asekuracji przez co najmniej dwie osoby.

W przypadku takiego rodzaju prac pracodawca jest obowiązany ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających asekuracji po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy dotyczące prac niebezpiecznych zawarte w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Przykładem prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego wymagających asekuracji są prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych, przy wykonywaniu których należy ponadto spełnić szereg dodatkowych wymagań prawnych zawartych w rozporządzeniu w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu