Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która przyznaje osobom niepełnosprawnym prawo do dodatkowego urlopu, nie reguluje kwestii tego, co się dzieje z tym urlopem w razie utraty statusu osoby niepełnosprawnej. Niemniej jednak w nauce prawa uważa się, że jeżeli dochodzi do tego już po nabyciu prawa do urlopu dodatkowego za dany rok, to ten konkretny urlop wciąż przysługuje pracownikowi i ma on możliwość jego wykorzystania (prawo nabyte). Natomiast pracownik nie będzie już uprawniony do kolejnego urlopu tego typu w następnym roku. Analogicznie jest ze zmianą stopnia niepełnosprawności na taki, na którym nie przysługuje prawo do dodatkowego urlopu (E. Staszewska [w:] „Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz”, red. M. Włodarczyk, Warszawa 2015, art. 19, LEX).

 

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu