Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Co należy rozumieć pod pojęciem urządzeń socjalnych w rozumieniu art. 22 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

Pod pojęciem urządzeń socjalnych, użytym w art. 22 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, należy rozumieć powszechnie dostępne wyposażenie zakładowych pomieszczeń higienicznosanitarnych i o charakterze żywieniowo-rekreacyjnym (szatni, umywalni, jadalni, pomieszczeń higieny osobistej kobiet, pomieszczeń rekreacyjnych czy też służących do odpoczynku itp.).

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu