Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Czy agencja pracy tymczasowej może zwierać dowolną liczbę umów na czas określony?

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wyłącza limitowanie umów na czas określony przewidziane w art. 251 Kodeksu pracy. Biorąc więc pod uwagę brzmienie art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy, agencja pracy tymczasowej może bez ograniczeń zawierać z pracownikiem tymczasowym umowy na czas określony.

Obowiązuje natomiast ograniczenie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Zgodnie z art. 20 ustawy agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy takiego pracownika tymczasowego również tylko przez taki okres.

Analogiczne limity obowiązują w przypadku zatrudnienia pracowników tymczasowych na umowy cywilnoprawne oraz łączone z umowami o pracę (np. zatrudnienie cywilnoprawne - 10 miesięcy, umowa o pracę np. - 8 miesięcy).

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu