Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Czy agencja zatrudnienia świadcząca usługę pośrednictwa do pracy za granicą może kierować osoby do zagranicznej agencji zatrudnienia?

Agencja zatrudnienia, świadcząca usługę pośrednictwa do pracy za granicą może kierować osoby do zagranicznej agencji zatrudnienia tylko wtedy, jeśli jest to zagraniczna agencja pracy tymczasowej. Przepis art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednoznacznie wskazuje, że kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się wyłącznie bezpośrednio do pracodawcy zagranicznego.

Dopuszczalne jest zatem, w ramach świadczenia usług pośrednictwa pracy, kierowanie osób do pracy za granicą do zagranicznej agencji pracy tymczasowej.

Ponieważ skierowanie pracownika do pracy za granicą może odbywać się wyłącznie bezpośrednio do pracodawcy zagranicznego, przepisy wykluczają możliwość kierowania:

  • przez polską agencję pracy tymczasowej pracowników tymczasowych do agencji pracy tymczasowej za granicą;
  • przez polską agencję pośrednictwa pracy do zagranicznej agencji, świadczącej tego typu usługę.

Agencja zatrudnienia kierująca osoby do pracy za granicą u zagranicznych pracodawców jest zobowiązana do zawarcia pisemnej umowy z osobą kierowaną do pracy za granicą oraz pisemnej umowy z zagranicznym pracodawcą. Dodatkowo, jeżeli osobą kierowaną będzie cudzoziemiec, agencja zatrudnienia jest zobowiązana do przedstawienia mu pisemnego tłumaczenia umowy w języku dla niego zrozumiałym.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu