Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z art. 162 Kodeksu - dalej k.p. pracy na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przytoczony przepis posługuje się pojęciem dni kalendarzowych, co nie jest tożsame z dniami urlopu. Zgodnie bowiem z art. 1542§1 k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W konsekwencji do okresu 14-dniowego odpoczynku, o którym mowa w art. 162 k.p. wlicza się - poza dniami pracy, na które został udzielony urlop - także dni wolne od pracy (niedziele, święta, dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy lub wynikające ze stosowania równoważnego czasu pracy), przypadające między dniami urlopu oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem lub po zakończeniu urlopu. 

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu