Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Jak wynika jasno z przepisu - kodeks pracy przewiduje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż ta określona w umowie. Pracownik jest obowiązany do wykonywania poleceń pracodawcy tylko wtedy, gdy dotyczą umówionej pracy. Wyjątek stanowi tu właśnie wspomniany art. 42 § 4 kp, mówiący, że pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę. Pracodawca przesuwając pracownika do innej pracy, nie musi wręczać mu wypowiedzenia zmieniającego. Wystarczy, że wyda mu jednostronne polecenie.

Miejsce wykonywania pracy należy do elementarnych warunków pracy i zgodnie z postanowieniami art. 29 § 1 pkt 2 kodeksu pracy powinno zostać określone w umowie o pracę. Zasadniczo zdarzają się jednak przypadki, w których zachodzi potrzeba czasowego oddelegowania pracownika do pracy np. w innym oddziale firmy.

Należy wskazać, iż pracodawca nie może na podstawie art. 42 § 4 kp oddelegować pracownika do innego miejsca niż określone w umowie o pracę. Na podstawie art. 42 § 4 kp pracodawca może jedynie powierzyć pracownikowi inną pracę, ale w tym samym miejscu określonym w umowie o pracę. Powierzenie wykonywania pracy w innym miejscu niż określone w umowie może nastąpić jedynie na podstawie zgodnego porozumienia stron, bądź na podstawie wypowiedzenia zmieniającego.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu