Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Jak udokumentować staż pracy za granicą, aby pracodawca zaliczył go do uprawnień pracowniczych? Czy wystarczy potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem społecznym?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. 

Wskazany przepis jasno wskazuje, że do stażu pracy, od którego zależy m.in. wymiar urlopu wypoczynkowego, można zaliczyć wszelką udokumentowaną pracę na rzecz innego pracodawcy poza granicami Polski, niezależnie od kraju, w którym miały miejsce oraz bez względu na obywatelstwo pracownika. Z dokumentu musi jednak wynikać, że praca była świadczona na rzecz pracodawcy oraz okres zatrudnienia.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracownik może potwierdzić zagraniczne okresy zatrudnienia wszelkimi dokumentami, które uprawdopodobniają fakt zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, przedstawiając np. umowę o pracę, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, odcinki wypłat wynagrodzenia czy zaświadczenia dotyczące podleganiu ubezpieczeniu społecznemu. Nie musi być to więc odpowiednik polskiego świadectwa pracy.

Co do zasady, z zaświadczenia o którym mowa w pytaniu wynika jedynie okres objęcia ubezpieczeniem społecznym, natomiast nie ma w nim informacji dotyczącej wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Przekładając taki dokument pracodawca może wymagać od pracownika dodatkowego dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia, np. obowiązującej we wskazanych okresach umowy.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu