Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

W przepisach prawa pracy została ustalona zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jeżeli pracodawca ustala harmonogram, w którym pracownicy wykonują swoją pracę od poniedziałku do piątku, to sobota jest dniem wolnym wynikającym ze wspomnianej zasady. Pracodawca może polecić pracę w szóstym dniu tygodnia, jednak w takim przypadku w ramach rekompensaty pracownikowi należy się inny dzień wolny udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Nieudzielenie dnia wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Tylko  w wyjątkowych przypadkach, gdy pracodawca nie ma możliwości oddania dnia wolego za sobotę, np. z powodu choroby albo dzień, w którym pracownik świadczył pracę, był jednocześnie ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, to pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie oraz 100% dodatek z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. Jeżeli pracownik przepracuje w sobotę (w dniu wolnym od pracy  wynikającym z przeciętnie pięciotygodniowego tygodnia) np. 10 godzin, to praca powyżej ósmej godziny stanowi pracę w godzinach nadliczbowych powodującą przekroczenie dobowej normy czasu pracy, za którą przysługuje normalne wynagrodzenie z dodatkiem 50%.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu