Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z treścią  art. 186  § 1 Kodeksu pracy, pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Natomiast prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego oraz wszystkie zasady z tym związane zostały określone w art. 1867 Kodeksu pracy. W myśl tego przepisu, pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

Wskazany przepis wprost reguluje, że korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli wykorzystamy częściowo urlop wychowawczy, to z obniżonego etatu będziemy mogli skorzystać przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu