Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Tak. Korzystanie przez pracownika z własnej odzieży i obuwia roboczego rodzi, po stronie pracodawcy, obowiązek wypłaty ekwiwalentu. Kwota ekwiwalentu powinna uwzględniać aktualne ceny zakupu odzieży i obuwia roboczego.

WAŻNE:

Możliwość stosowania odzieży własnej przez pracownika nie obejmuje stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

PODSTAWA PRAWNA: art.  2377 § 3 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu