Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

W przypadku ukończenia przez pracownika szkoły średniej, wliczanie okresu nauki do stażu urlopowego uzależnione jest od rodzaju szkoły, którą ukończył pracownik. Czas nauki w średniej szkole zawodowej, a do tego typu szkół należy technikum, wlicza się, zgodnie z art. 155 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy, do stażu urlopowego w wymiarze przewidzianego programem nauczania czasu trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat. W pierwszej kolejności należy zaliczyć więc czas trwania nauki i jeżeli będzie krótszy niż podany w przepisie okres maksymalny (5 lat), to wliczamy ten okres krótszy. Natomiast, gdyby ten okres nauki przewidziany programem nauczania był dłuższy od podanego w przepisie okresu maksymalnego, wówczas wliczamy ten okres maksymalny, tj. 5 lat.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu