Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w maju przypadają cztery święta:

  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • 19 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • 30 maja – Boże Ciało.

Jak więc wyliczyć wymiar czasu pracy w maju?

Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Dodatkowo każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Zakładając, że u pracodawcy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy, należy dokonać następujących obliczeń:

  • 4 tygodnie x 40 godzin = 160 godzin (w maju przypadają cztery pełne tygodnie),
  • dodajemy 3 dni x 8 godzin (luźne dni 29, 30 i 31 maja),
  • odejmujemy 3 dni x 8 godzin (święta przypadające w innym dniu niż niedziela: 1 maja, 3 maja i 30 maja).

Mając na uwadze powyższe wyliczenia, wymiar godzin do przepracowania dla pracownika zatrudnionego na pełen etat wyniesie w maju 2024 r. 160 godzin.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu