Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić prania odzieży roboczej, może tę czynność powierzyć pracownikowi. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży we własnym zakresie.

Przepisy prawa nie określają, w jaki sposób należy obliczać koszty prania odzieży roboczej poniesione przez pracowników.

W sytuacji, gdy będą oni korzystać z usług zakładu pralniczego, pracodawca, na podstawie badania cen rynkowych, może oszacować cenę prania odzieży albo zażądać okazania paragonu. Jeśli pracownik zamierza wykonywać pranie w domu, wskazane jest, aby pracodawca wcześniej ustalił z nim wysokość tego ekwiwalentu.

WAŻNE:

Niedopuszczalne jest powierzenie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania odzieży roboczej, jeżeli w wyniku stosowania w procesie pracy uległy one skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi.

PODSTAWA PRAWNA: art. 2379 § 3, art. 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu