Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Napoje powinni otrzymywać pracujący:

  • na otwartej przestrzeni, przy temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • na stanowiskach, na których temperatura w wyniku panujących warunków atmosferycznych przekracza 28°C,
  • przy pracach fizycznych, powodujących w ciągu jednej zmiany efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1 500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1 000 kcal (4187 kJ) w przypadku kobiet,
  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wskaźnikiem obciążenia termicznego (WBGT) > 25°C,
  • w zimnym mikroklimacie, w którym wartość siły chłodzącej powietrza (WCI) > 1000.
Napoje przysługują pracownikom tylko w naturze i nie można w zamian wypłacać ekwiwalentu pieniężnego. 
Napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie i powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.
 
Obowiązek zapewniania pracownikom napojów nie dotyczy pracowników wykonujących pracę zdalnie (na zasadach określonych w Kodeksie pracy).

PODSTAWA PRAWNA: § 4, § 6, § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu